Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Lịch sử 12

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 69 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Toàn cầu hóa có 4 biểu hiện chủ yếu sau đây:

– Thứ nhất, sự phát triển và tác động của các quan hệ thương mại quốc tế.

– Thứ hai, sự phát triển và tác động của các công ti xuyên quốc gia. Hiện nay, 500 công ti xuyên quốc gia trên thế giới đã kiểm soát ¾ giá trị thương mại toàn cầu.

– Thứ ba, sự sát nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn sản xuất lớn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.

– Thứ tư, sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực như Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)…

Nhận xét bài viết