Tóm tắt ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Bài bút kí đã ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương gắn liền với xứ huế mơ mộng đã đi vào lòng người và với truyền thống lịch sử xứ Huế. Lúc ở thượng nguồn, sông Hương có vẻ đẹp mãnh liệt và hoang dại, có nhiều ghềnh thác đáy vực bí ẩn. Có thể […]

Continue reading


Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Ngắn gọn nhất

Câu 1. Đọc đoạn trích truyện ngắn Lão Hạc (SGK, trang 180). Phân tích sự đổi vai và luân phiên lượt lời của hoạt động giao tiếp trong đoạn trích. Những đặc điểm của hoạt động giao tiếp ở dạng ngôn ngữ nói thể hiện qua những chi tiết nào? (lời nhân vật và lời […]

Continue reading


Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Ngắn gọn nhất

Câu 1: Nguồn gốc và lịch sử phát triển Đặc điểm của loại hình đơn lập. a. Nguồn gốc: tiêng Việt thuộc: – Họ: ngôn ngữ Nam Á – Dòng ngôn ngữ Môn – Khơmer – Nhánh: tiếng Việt – Mường chung b. Các thời kì trong lịch sử: – Tiếng Việt trong thời kì […]

Continue reading


Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – Ngữ Văn 12

I. TỐNG KẾT VÊ NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ ĐƠN LẬP HS kẻ bảng và điền nhừng thông tin đã học theo mẫu: Đặc điếm của loại hình ngôn ngữ đơn lập Nguồn gốc và lịch sử phát triển a. Nguồn gốc: tiêng […]

Continue reading