Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX

Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX.

GỢI Ý LÀM BÀI

STT Sự kiện Thời gian
1 Nước Văn Lang – Âu Lạc 700 TCN đến 179 TCN
2 Triệu Đà thôn tính Âu Lạc 179 TCN
3 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40
4 Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng 938
5 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 968
6 Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 981
7 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 1010
8 Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai 1075
9 Nhà Trần thành lập 1226
10 Ba lần chiến thắng quân Mông – Nguyên xâm lược 1258 – 1288
11 Hồ Quý Ly lên ngôi vua 1400
12 Lê Lợi chiến thắng giặc Minh tại Chi Lăng 1427
13 Lê Lợi lên ngôi hoàng đế 1428
14 Trịnh – Nguyễn phân tranh Thế kỉ XVI – XVII
15 Quang Trung và nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Thăng Long 1786
16 Quang Trung đại phá quân Thanh 1789
17 Nhà Nguyễn thành lập 1802

 

Nhận xét bài viết