Toán lớp 8 – Ba trường hợp đồng dạng của tam giác ( C.C.C ; C.G.C ; G.G )

đồng dạng (c.c.c) , đồng dạng (g.g) , đông dạng (c.g.c) Tam giác đồng dạng có hai tính chất quan trọng sau đây: Ba cặp góc bằng nhau ∠A=∠A′,   ∠B=∠B′,   ∠C=∠C′ Ba cặp cạnh tỉ lệ với nhau ABA′B′=BCB′C′=CAC′A′ Vậy làm thế nào để chứng minh hai tam giác là đồng dạng với nhau. Thông thường chúng ta […]

Continue reading