SKKN vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8

I.Bối cảnh của đề tài: Trên con đường đi đến cải cách giáo dục thì việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ quan trọng mỗi giáo viên phải thực hiện. Để làm được hiệu quả việc này , nó đòi hỏi người thầy giáo một sự lao động nghệ thuật sáng tạo, […]

Continue reading


Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử

Tài liệu: Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Nội dung tài liệu KIỂM TRA BÀI CŨ HS1 :1. Thực hiện phép tính: x(x-2) – 2(x-2) 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: x(x-2) – 2(x-2) HS2: Điền dấu phép tính hoặc […]

Continue reading


Toán lớp 8 – Ba trường hợp đồng dạng của tam giác ( C.C.C ; C.G.C ; G.G )

đồng dạng (c.c.c) , đồng dạng (g.g) , đông dạng (c.g.c) Tam giác đồng dạng có hai tính chất quan trọng sau đây: Ba cặp góc bằng nhau ∠A=∠A′,   ∠B=∠B′,   ∠C=∠C′ Ba cặp cạnh tỉ lệ với nhau ABA′B′=BCB′C′=CAC′A′ Vậy làm thế nào để chứng minh hai tam giác là đồng dạng với nhau. Thông thường chúng ta […]

Continue reading