Hình chóp tứ giá đều, hình chóp đều tam giác

hinh-chop-tam-giac-deu

Hình chóp đều (hình chóp đa giác đều) là hình chóp có các mặt bên là tam giác cân, và đáy là hình đa giác đều (tam giác đều, hình vuông,…) Tính chất: Chân đường cao của hình chóp đa giác đều là tâm của đáy. Thể tích hình chóp đều: V=13.S.h Trong đó: S là diện tích đáy, h là […]

Continue reading