SKKN vận dụng hằng đẳng thức vào giải toán lớp 8

I.Bối cảnh của đề tài: Trên con đường đi đến cải cách giáo dục thì việc đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ quan trọng mỗi giáo viên phải thực hiện. Để làm được hiệu quả việc này , nó đòi hỏi người thầy giáo một sự lao động nghệ thuật sáng tạo, […]

Continue reading


Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử

Tài liệu: Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Nội dung tài liệu KIỂM TRA BÀI CŨ HS1 :1. Thực hiện phép tính: x(x-2) – 2(x-2) 2. Phân tích đa thức thành nhân tử: x(x-2) – 2(x-2) HS2: Điền dấu phép tính hoặc […]

Continue reading


Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 10 cấp trường có đáp án

Sở giáo dục đào tạo nghệ an trường THPT Con Cuông: Đề thi học sinh giỏi cấp trường khối 10 năm 2015 – 2016 môn toán Tuy là một mã đề thi cũ tuy nhiên bạn cũng có thể thử sức mình và giúp đa dặng hóa vốn kiến thức đang có. Tài liệu không có […]

Continue reading