Excel’s Date and Time Functions – Các Hàm về Ngày Tháng và Thời Gian

Nhóm hàm về Ngày Tháng và Thời Gian (Date and Time Functions) giúp chúng ta chuyển đổi những giá trị ngày tháng và thời gian thành những con số để có thể tính toán với chúng. Hệ thống ngày giờ trong Excel phụ thuộc vào cách thiết lập trong Regional Options của Control Panel. Trong bài viết này, […]

Continue reading


[Gỡ rối VBA] Lỗi vòng lặp lặp vô tận – Sự kiện Worksheet_Change

Tiếp nối bài viết lỗi vòng lặp lặp vô tận – Lỗi từ vòng lặp, lần này kyo gửi đến mọi người lỗi lặp vô tận đến từ sự kiện Worksheet_Change.. Mọi người có thể download tài liệu về để tham khảo chi tiết hơn. [sociallocker]Nhấn vào đây để tải tài liệu về máy[/sociallocker]

Continue reading