Biến ngẫu nhiên và Phân phối xác suất trong Excell

Bổ sung thư viện hàm cho Excel Khởi động Microsoft Excel Vào thực đơn Tools Chọn Add-Ins… Chọn Analysis ToolPak Nhấp nút OK. Biến ngẫu nhiên: Biến ngẫu nhiên là những biến mà giá trị của nó được xác định một cách ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên được chia làm hai loại biến ngẫu nhiên rời rạc (Discrete Random Variable) và […]

Continue reading


Bài viết: Định dạng theo điều kiện trong Excel 97-2010

Các bạn thân mến, Sau một thời gian dài từ khi chủ đề này được hình thành, hôm nay tôi xin tổng hợp lại và phát hành chuyên đề mang tên “Định dạng theo điều kiện trong Excel 1997-2010”. Định dạng theo điều kiện (Conditional Formatting – CF) được Microsoft bổ sung vào Excel kể […]

Continue reading


Excel’s Math Functions – Các Hàm về Toán học

Danh mục các hàm toán học ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).CEILING (number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance. COMBIN (number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp được chọn từ một số […]

Continue reading


[Gỡ rối VBA] Lỗi vòng lặp lặp vô tận – Lỗi từ vòng lặp

Nhân dịp viết về các lỗi mà người mới học VBA thường hay gặp phải, kyo muốn gửi đến mọi người một bài về vòng lặp lặp vô tận mà trước tiên là lỗi từ cách sử dụng vòng lặp. Mong rằng bài này sẽ phần nào giúp đỡ bạn gỡ được một số khúc […]

Continue reading