Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” ?

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết số 1 trang 38 SGK Lịch sử 12

Dựa vào sự kiện trong sgk Lịch sử 12 trang 37 để suy luận ra đáp án.

Lời giải chi tiết

Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi” vì có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập: Đông Camorun (1-1-1960), Togo (27-4-1960), Madagaxca (26-6-1960), Xomali (1-7-1960), Đahômây (1-8-1960), Nigie (3-8-1960)…

Nhận xét bài viết