Tài liệu sử dụng công thức đổi cơ số logarit

Chia sẻ với các bạn cuốn tài liệu đổi cơ sổ logarit với các nội dung và hướng dẫn vô cùng chi tiết. Mời bạn xem online tại đây:

Các nội dung chính của cuốn tài liệu này bao gồm:

  • Nhắc lại các công thức.
  • Một số bài toán về chứng minh.
  • Một số bài toán về logarit

Toàn bộ các bài tập đều có lời giải đi kèm rất chi tiết. Chúc các bạn ôn thi tốt nhé.

Tải tài liệu về máy: https://drive.google.com/file/d/14slIUxQGL07KcqzUEQvuhMr2MWJuTG6B/view

Nhận xét bài viết