Tài liệu ôn thi THPT Hà Trung môn Địa Lý có đáp án 2017

Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa trường THPT Hà Trung – Kỳ thi thử THPT Quốc Gia môn thi Địa Lý có đáp án


Nội dung cơ bản:

Bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Nội dung kiến thức đa dạng từ địa lý tự nhiên Việt Nam và cách tính bình quân GDP đầu người….

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1GeBGeYOLd6jQirmssPNbq1cnFKIZltD-/view

Nhận xét bài viết