Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này

Bài 1. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này. Hướng dẫn giải: Công thức về thấu kính: 1/f=1/d+1/d′ f  > 0: thấu kính hội tụ f < 0: thấu kính phân kì d > 0: vật thật ; d < 0 vật […]

Continue reading


Lý thuyết thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Lý thuyết thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. I. Thí nghiệm: 1. Cơ sở lý thuyết: – Sử dụng công thức tính vị trí ảnh tạo bởi thấu kính 1f1f = 1d1d + 1d′1d′   (1) => f = d.d′d+d′d.d′d+d′      (2) – Lập mối quan hệ giữa vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính […]

Continue reading