Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản Trả lời: – Các phần mềm đồ họa Microsoft Paint, Corel Draw,…; – Các phần mềm FontCreator, Fontographer, MetaFont,… – Các phần mềm Easy MP3 Recorder, Audio Sound Recorder,… – Các phần mềm Windows Media […]

Continue reading