Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau: Nút   dùng để định dạng kiểu chữ …………….. Nút   dùng để định dạng kiểu chữ …………….. Nút   dùng để định dạng kiểu chữ …………….. Lời giải: Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in đậm Nút   dùng để định dạng kiểu chữ in nghiêng Nút   dùng để […]

Continue reading