Lý thuyết: Một số dịch vụ cơ bản của Internet trang 145 SGK Tin học 10

Một số dịch vụ phổ biến của Internet, đó là: tổ chức và truy cập thông tin, tìm kiếm thông tin và thư điện tử 1. Tổ chức và truy cập thông tin a) Tổ chức thông tin – Các thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản. Siêu văn bản […]

Continue reading