Hãy thử nêu lên những nguyên tắc cần thực hiện để có thể tránh thai – Sinh Học Trang 198

– Dựa vào những điểu kiện cần cho sự thụ tinh có thể xảy ra và trứng đã được thụ tinh có thể phát triển thành thai, hãy thử nêu lên những nguyên tắc cần thực hiện để có thể tránh thai. – Thực hiện mỗi nguyên tắc có thể có những biện pháp nào? […]

Continue reading