Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy

Đọc bảng, trả lời các câu hỏi sau: – Giải thích tại sao trên đồng bằng nhiều xã ở đồng bằng miền núi Bắc Việt Nam có thể gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau? – Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một […]

Continue reading