Giải bài tập Bài 1,2,3,4,5,6 Sinh học 11 trang 162

Câu 1.Sinh sản là gì?                                                                                                         * Trả lời: Sinh sản của thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm cho sự phái triển liên tục của loài. Câu 2. Sinh sản vô tính là gì? Trả lời: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp […]

Continue reading


Bài tập 1,2,3 Sinh 11 trang 181

Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao? Trả lời : Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh Thai (chứa prôgestêron lổng hợp hoặc prôgestêron+estrôgen tổng hợp) có thể tránh thai vì: Uống thuốc viên tránh […]

Continue reading


Báo cáo thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Báo cáo thực hành 1. Tường trình về thực hành giâm cành Chuẩn bị: – Mẫu vật: lá bỏng, lá sắn, dây khoai lang, cây dâu, cây rau ngót – Dụng cụ: dao, kéo để cắt cành, chậu/ khay/luống đất ẩm Tiến hành – Cắt một lá cây rồi đặt và hơi ấn nhẹ nó […]

Continue reading