Theo em bệnh nào là do virus? Cần phải làm gì để chống các bệnh này – trang 122

Ba bệnh sốt rất phổ biến ở Việt Nam do muỗi là vật trung gian truyền bệnh gồm sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não nhật bản. Theo em bệnh nào là do virus? Cần phải làm gì để chống các bệnh này? Trả lời – Bệnh do virus là viêm não Nhật Bản. […]

Continue reading


Hãy nêu tầm quan trọng của đấu tranh sinh học trong việc xây dựng 1 nền nông nghiệp bền vững – trang 124

Hãy nêu tầm quan trọng của đấu tranh sinh học trong việc xây dựng 1 nền nông nghiệp bền vững. Trả lời Đấu tranh sinh học là dùng sinh vật kiểm soát sinh vật để khắc chế những sinh vật có hại cho nông nghiệp. Hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật. […]

Continue reading