{sử 8 } lịch sử địa phương bài 5: sài gòn trong giai đoạn chống thực dân pháp ( 1859-1954)

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ đạt được những kiến thức sau: I- Quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn II- Các phong trào chống Pháp. III- Phong trào chống Pháp của những người Tân học IV- Phong trào yêu nước theo tư tưởng vô sản . V- Nam Kỳ khởi nghĩa: VI- […]

Continue reading


{sử 8}bài 27: khởi nghĩa yên thế và phong trào chống pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ xix

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ đạt được những kiến thức sau: Sau khi học xong bài này học sinh sẽ nắm được người lãnh đạo , căn cứ , nguyên nhân, diễn biến kết quả, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế BÀI 27: KHỞI NGHĨA […]

Continue reading


{SỬ 8} BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ đạt được những kiến thức sau: – Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp. Qua đó, hiểu được mục đích và phương pháp khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam. CHƯƠNG II: XÃ […]

Continue reading


{sử 8} bài 26 : phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuối thế kỷ xix (tt)

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ đạt được những kiến thức sau: -Sau khi học xong bài này học sinh sẽ nắm được Sự mở đầu, quy mô, tính chất của phong trào Cần Vương thông qua các cuộc khởi nghĩa lớn ( Ba Đình ,Bẫy Sậy , Hương Khê ) . […]

Continue reading


{sử 8} bài 28: trào lưu cải cách duy tân ở việt nam nửa cuối thế kỷ xix

Sau khi học xong bài này học sinh nắm được những nét chính về phong trào đòi cải cách kinh tế, xã hội VN cuối thế kỷ XIX. Hiểu rõ một số nhân vật tiêu biểu của trào lưu cải cách Duy Tân và những nguyên nhân chủ yếu khiến cho các đề nghị cải […]

Continue reading


Tại sao thực dân Pháp xâm lược nước ta?Pháp đã thất bại ở Đà Nẵng như thế nào? – Lịch Sử lớp 8

* Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta: -Nguyên nhân sâu xa thực dân Pháp xâm lược nước ta: + Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX, các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược phương Đông, Việt Nam nằm trong hoàn cảnh chung đó. + […]

Continue reading