{SỬ 6}Bài 26 : CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG

Sau khi học xong bài này các em sẽ nắm được kiến thức sau. -Cuối thế kỉ I, nhà Đường suy sụp, Khúc Thừa Dụ nhân cơ hội đó nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ, dựng nền tự chủ. cuộc cải cách của Khúc Hạo sau đó đã củng cố quyền tư chủ […]

Continue reading


{SỬ 6 } Bài 20: TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ (GIỮA THẾ KỶ I – GIỮA THẾ KỶ VI)

Sau khi học xong bài này, học sinh sẽ đạt được những kiến thức sau: 1/ Những chuyễn biến về xã hội và văn hoá nước ta ở các thế kỉ I -> VI 2/Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu(248) Nguyên nhân , Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa bà Triệu […]

Continue reading


{SỬ 6} Bài 22 : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN( 542-602) (Tiếp theo)

Sau khi hôc xong bài này : học sinh sẽ nắm được những nét chính cuộc kháng chiến chống quân Lương. -Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ? – Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? Bài 22 : KHỞI NGHĨA LÝ BÍ – NƯỚC VẠN XUÂN( 542-602) […]

Continue reading


Vì sao nói Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta

Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta vì: Đây là một trong những trận thuỷ chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, tiêu diệt được nhiều quân thù, đánh bại ý chí xâm lăng của nhà Nam Hán, khiến […]

Continue reading


Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì ?

Ý nghĩa cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ : – Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta..ế – Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc…

Continue reading


Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?

Về kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền : – Chủ động đón đánh quân xâm lược bằng cách bố trí lực lượng hùng mạnh và xây dựng trận địa bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng… – Độc đáo : Lợi dụng thuỷ triều, xây dựng trận địa bãi cọc ngầm với hàng nghìn […]

Continue reading