Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước

– Thế kỷ XVI – XVIII kinh tế nước ta phát triển mới, phồn thịnh. – Thủ công nghiệp ngày càng tăng tiến nhưng không thể chuyển hoá sang phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. – Sự phát triển của ngoại thương và đô thị đưa đất nước tiếp cận với nền kinh […]

Continue reading


Hãy cho biết đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh

Đặc điểm: diễn ra ngay sau khi Quang Trung-Nguyễn Huệ lên ngôi, nổ ra trong thời gian ngắn chưa đầy 10 ngày, được xem là chiến công đỉnh cao của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ,với một lực lượng yếu hơn địch nhiều lần (hơn 10 vạn mà chọi với 29 vạn),và là cuộc hành […]

Continue reading


Vẽ sơ đồ về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong và so sánh, nhận xét

Về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong : a)   Vẽ sơ đồ : Dựa vào tổ chức bộ máy chính quyẻn ở Đàng Ngoài, Đàng Trong ở trong phần Kiến thức cơ bản để vẽ sơ đồ từ trung ương đến địa phương. b)  So sánh, nhận xét : –   Bộ máy chính […]

Continue reading


Chứng minh sự phong phú của nghệ thuật Việt Nam ở các thế kỉ XVI – XVIII

Ở các thế kỉ XVI – XVIII, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc tiếp tục phát triển với các công trình có giá trị như chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế), tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), các tượng  La Hán ở chùa Tây Phương […]

Continue reading


Ở các thế kỉ XVII – XVIII, việc không chú ý nhiều đến các môn khoa học tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của nước ta ?

+ Giáo dục không góp phần phát triển kinh tế, không thừa hưởng được những thành quả của khoa học kĩ thuật, những tri thức tiên tiến của loài người áp dụng vào sản xuất. + Chương trình Nho học “Tứ thư, ngũ kinh” học để đi thi và ra làm quan à Chương trình […]

Continue reading