Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Pháp luật là những quy tắc ứng xử chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế – Đặc điểm của pháp luật: + tính quy phạm phổ biến: các quy định của pháp luật là […]

Continue reading