Câu 4 trang 115 SGK GDCD lớp 10

Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau: –         Mục tiêu phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân của em. –         Thời gian thực hiện mục tiêu. –         Những thuận lợi em đã có. –         Những khó khăn em có thể gặp phải và cách khắc […]

Continue reading