Bài giảng soạn bài cảm xúc mùa thu(thu hứng)-Đỗ Phủ

KIẾN THỨC CƠ BẢN Đỗ Phủ (712 – 770) tự Tử Mỹ, người huyện Củng, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sống vào thời đất nước Trung Quốc triền miên trong cảnh loạn li, mặc dù Đỗ Phủ có làm vài chức quan nhỏ trong một thời gian ngắn song gia đình ông cũng […]

Continue reading