Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) – Ngắn gọn nhất

III. XÁC ĐỊNH GIỌNG ĐIỆU NGÔN TỪ PHÙ HỢP TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Câu 1. Đọc ví dụ (SGK, trang 155) và trả lời câu hỏi: a. Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn văn trên khác nhau nhưng giọng điệu trong lời văn có điểm tương đồng. Đó là […]

Continue reading


Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) – Ngữ Văn 12

I. XÁC ĐỊNH GIỌNG ĐIỆU NGÔN TỪ PHÙ HỢP TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 1. Đọc bài tập 1 (SGK, trang 155) và trả lời câu hỏi: Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn văn trên khác nhau nhưng giọng điệu trong lời văn có điểm tương đồng. Đó là sự […]

Continue reading