Bài 1 trang 171 sgk địa lí 7 – Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu

Bài 1. Nêu những khó khăn về điều kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời sống và sản xuất. Trả lời: – Địa hình băng hà phổ biến ở Bắc Âu, khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. – Nhiều núi lửa. – Khí hậu lạnh giá, phía đông của Thuỵ […]

Continue reading