Luyện tập bài ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) trang 157 SGK Văn 6

Bài 1: Hãy đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong những câu văn ở Bài tập 1 SGK. Trả lời: Các dấu phẩy được đặt như sau: a) Từ xưa đến nay, Thánh Gióng luôn là hình ảnh rực rỡ về lòng yêu nước, sức mạnh phi thường vá tinh thần sẵn sàng chống […]

Continue reading