Bài giảng soạn bài đại cáo bình ngô-Nguyễn Trãi

1. TÌM HIỂU CHUNG 1/ Hoàn cảnh sáng tác Sau khi đại thắng quân Minh, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế và cử Nguyễn Trãi viết Đại Cáo Bình Ngô. Mục đích:+ Để tổng kết lại quá trình 10 năm kháng chiến . + Tuyên cáo nền độc lập tự chủ của Đại Việt. +Ca […]

Continue reading