CHƯƠNG II – QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Qua nghiên cứu và điều tra của các nhà khoa học, nuôi tôm là một trong những nghề gây nhiều tác động xấu đến môi trường, nhất là việc lạm dụng các loại hóa chất cấm trong cải tạo, xử lý ao nuôi và cả trong quá trình sinh trưởng của con tôm. Khi xảy […]

Continue reading