Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Câu 17 trang 164 SGK Công nghệ 11: Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng. Trả lời: Nhiệm vụ: Cung cấp hỗn hợp xăng và không khí sạch vào xi lanh của động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải không khí ra […]

Continue reading


Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô

Bài 27 trang 164 SGK Công nghệ 11: Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô. Trả lời: *Nhiệm vụ: Là hệ thống quan trọng trên ôtô, truyền lực, môment quay từ trục khuỷu về chiều quay và trị số của động cơ đến bánh  […]

Continue reading


Có mấy loại cơ cấu phân phối khí ? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại

Câu hỏi 9 trang 164 SGK Công nghệ 11: Có mấy loại cơ cấu phân phối khí ? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại. Trả lời: Có 2 loại cơ cấu phân phối khí: – Cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. – Cơ cấu phân phối khí dùng […]

Continue reading


Động cơ đốt trong là gì ? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu : nhiên liệu, số hành trình của pit-tông trong một chu trình

Câu hỏi 1 trang 163 SGK Công nghệ 11: Động cơ đốt trong là gì ? Phân loại động cơ đốt trong theo các dấu hiệu : nhiên liệu, số hành trình của pit-tông trong một chu trình. Trả lời: – ĐCĐT là loại động cơ nhiệt mà quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt […]

Continue reading