Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh trang 182 SGK Công nghệ 10

Nội dung thực hành: I. Xác định kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình: Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân. II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình: Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại. III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh: 1. Tình […]

Continue reading