[ Lý thuyết + cách làm ] Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng

vd1.PNG

Dạng toán tìm điều kiện của tham số mm để hàm số f(x)f(x) đồng biến (nghịch biến) trên 1 khoảng là một dạng bài thường gặp khi thi đại học. Dạng này có 3 cách làm chủ yếu: Phương pháp cô lập tham số m, kĩ thuật parabol và phương pháp dùng bảng biến thiên. Bài viết này chỉ nói đến […]

Continue reading