Hãy nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 66-68 để trả lời. Lời giải chi tiết *Đặc điểm: – Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp ⟹ Đây là đặc điểm quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học công […]

Continue reading


Vì sao nói: Toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?

Giải bài tập Bài 2 trang 70 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 70 để giải thích. Lời giải chi tiết – Về thời cơ: + Từ sau Chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố, nguy cơ chiến tranh thế giới bị đẩy lùi. Xu thế chung […]

Continue reading