Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945 – 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 42 và hiểu biểu biết của bản thân để phân tích. Lời giải chi tiết Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973 bao gồm: – Một […]

Continue reading


Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 56 để trả lời. Lời giải chi tiết Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu […]

Continue reading


Trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 bài 7 để trả lời. Lời giải chi tiết – Giai đoạn 1945-1950: Nhiều nước Tây Âu lần lượt gia nhập tổ chức Bắc Đại Tây Dương do Mĩ đứng đầu. Các nước Tây Âu trở lại xâm lược một số […]

Continue reading


Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 57 SGK Lịch sử 12 Dựa vào bài 8 trong sgk Lịch sử 12 để khái quát lại thành những điểm chung nhất trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Lời giải chi tiết – Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản qua các thời kì […]

Continue reading


Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 52 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 50, 51 để trả lời Lời giải chi tiết – Ngày 18-4-1951, theo đề xuất của Cộng hòa Pháp, 6 nước là Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua và Bỉ đã thành lập Cộng đồng […]

Continue reading


Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời. Lời giải chi tiết Những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng bao gồm: –Về chính trị: + Bộ Chỉ huy tối cao […]

Continue reading


Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX ?

Giải bài tập Bài 1 trang 57 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 và suy luận để tìm ra câu trả lời. Lời giải chi tiết Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của […]

Continue reading