Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 141 – 143 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Về chính trị: – Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt). – Thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào để tăng cường đoàn kết của ba nước […]

Continue reading


Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương

Dựa vào kiến thức bài 19 sgk Lịch sử 12 để phân tích, chứng minh. Lời giải chi tiết – Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava. Đây là quân bài cuối cùng của Pháp, Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. – Phá vỡ được tập […]

Continue reading


Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 như thế nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 145, 146 để trả lời. Lời giải chi tiết – Trước tình thế bị sa lầy và thất bại của Pháp, Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh, tích cực chuẩn bị thay thế Pháp. […]

Continue reading


Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Lời giải chi tiết 1. Diễn biến: – Tháng 3/1947, Pháp cử Bôlae làm Cao ủy ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. – Tháng 10/1947, Pháp mở chiến dịch tiến công Việt Bắc. ⟹ Trước […]

Continue reading


Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Lời giải chi tiết 1. Hoàn cảnh lịch sử: – Thế giới: + Hệ thống xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. + Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1/10/1949). – Trong nước: + Nhiều nước công nhận độc lập và thiết lập quan […]

Continue reading


Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 như thế nào ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 139, 140 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Âm mưu và hành động của Mĩ: Mĩ cấu kết với Pháp can thiệp sâu và chiến tranh Đông Dương. – Ngày 23/12/1950, Mĩ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. Đây là hiệp định […]

Continue reading


Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ vào ngày 19-12-1946 ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 130, suy luận tìm ra câu trả lời. Lời giải chi tiết Sau Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), ta đã thực hiện nghiêm chỉnh, nhưng với âm mưu xâm lược lâu dài đất nước ta, Pháp đã bội ước và tăng cường các hành […]

Continue reading


Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Dựa vào kiến thức sgk bài 18 và suy luận tìm ra 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu. Lời giải chi tiết – Ngày 12/12/1945, ban Thường vụ Trung ương đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến. – Ngày 19/12/1946, mở đầu kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời […]

Continue reading


Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng

Dựa vào kiến thức của bản thân để phân tích từng nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng. Lời giải chi tiết – Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được thể hiện trong các văn kiện: + Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ […]

Continue reading