Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 115 – 117 để trả lời. Lời giải chi tiết * Hoàn cảnh lịch sử: – Khách quan: Nhật đầu hàng đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm có một”. – Chủ quan: lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được phát […]

Continue reading


Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ – Tĩnh

BÀI CA CÁCH MẠNG – Đặng Chính Ký “Bài ca cách mạng” sau: “Kìa Bến Thuỷ đứng đầu dậy trước Nọ Thanh Chương tiếp bước, bước lên Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi…. Không có lẽ ta ngồi chịu chết Phải cùng nhau kiên quyết một phen […]

Continue reading


Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 119, 120 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Nguyên nhân thắng lợi: – Nguyên nhân chủ quan: + Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cho độc lập, tự do. + Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, […]

Continue reading


Hãy nêu thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 90, 91 để trả lời. Lời giải chi tiết *Tình hình kinh tế Bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực nông nghiệp. Trong công nghiệp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả trở nên đắt đỏ. *Tình hình […]

Continue reading


Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939 và lần thứ 8 (5 – 1941) như thế nào ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 104, 108, 109 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939. – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ […]

Continue reading


Em có nhận xét gì về về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ?

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, đánh gí và đưa ra nhận xét cụ thể. Lời giải chi tiết – Về quy mô: rộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận. đặc biệt như phong trào Đông Dương đại hội, “đón rước”, các cuộc bãi công, hoạt động kỉ […]

Continue reading


Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Dựa vào kiến thức đã học để đưa ra nhận xét về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước. Lời giải chi tiết Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động to lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước: – Việt Minh đã trực tiếp […]

Continue reading