Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991

1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô Năm 1973, cuộc khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế tài chính của nhiều nước […]

Continue reading


Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 – 1991)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 14 để lập bảng sự kiện. Lời giải chi tiết THỜI GIAN SỰ KIỆN KẾT QUẢ, Ý NGHĨA Tháng 3 – 1985   Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, […]

Continue reading


Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 13 để trả lời Lời giải chi tiết – Hoàn cảnh: + Trong những năm 1950 – 1975, các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở […]

Continue reading


Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX

Giải bài tập thảo luận số 3 trang 14 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 13 để trả lời. Lời giải chi tiết * Sự ra đời: – Ngày 8 – 1 – 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) được thành lập với sự tham gia của […]

Continue reading


Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện. Lời giải chi tiết THỜI GIAN SỰ KIỆN 1945- 1950 Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai 1944 – 1950 Sự ra đời của […]

Continue reading


Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Lịch sử 12 Dựa vào SGK Lịch sử 12 trang 10 để trả lời. Lời giải chi tiết Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 […]

Continue reading


Phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Giải bài tập Bài 2 trang 18 SGK Lịch sử 12 Dựa vào những ý chính trong sgk trang 17 và liên hệ với những kiến thức đã học để phân tích Lời giải chi tiết – Một là, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập […]

Continue reading