Tóm tắt ngắn gọn Chữ người tử tù và ý nghĩa tác phẩm

a. Tóm tắt tình huống truyện tác phẩm “Chữ người tử tù”: Đó là cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu, éo le giữa người tử tù Huấn Cao với viên quản ngục chốn lao tù. Xét về phương diện XH, họ ở thế đối lập nhau (một bên là tử tù chờ ngày ra pháp […]

Continue reading