Phân tích hình tượng Chiếc Thuyền Ngoài Xa trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa

Phân tích hình tượng “Chiếc Thuyền Ngoài Xa” trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa của Nguyễn Minh Châu. Dàn ý tham khảo I. Mở bài Không phải ngẫu nhiên mà có người cho rằng Nguyễn Minh Châu là nhà văn của những biểu tượng. Bởi lẽ, trong tác phẩm của mình, Nguyễn Minh Châu […]

Continue reading


Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa

Anh chị hãy phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. Gợi ý làm bài Một là, nghịch lý giữa đời sống và nghệ thuật. Cả một tập thể nghệ sĩ nhiếp ảnh trong “dăm tháng” trời đã chụp được “hàng trăm bức ảnh đẹp, chụp công […]

Continue reading