Soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ trang 10 SGK ngữ văn 8

Từ ngữ nghĩa rộng, từ ngữ nghĩa hẹp Quan sát sơ đồ dưới đây và trả lời câu hỏi: a) Nghĩa của từ động vật rộng hơn nghĩa của các từ thú, chim, cá. Bởi vì phạm vi nghĩa của từ động vật bao hàm phạm vi nghĩa của các từ thú, chim, cá. b) […]

Continue reading