Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 58, 59 để trả lời Lời giải chi tiết – Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. + Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh […]

Continue reading


Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 64 để trả lời. Lời giải chi tiết – Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”. – Hầu như các quốc gia […]

Continue reading


Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 60-62 để phân tích, nhận xét về chính sách đối ngoại của Mĩ. Lời giải chi tiết – Trong thời kì chiến tranh lạnh, hầu như mọi cuộc chiến tranh hoặc xung đột quân sự […]

Continue reading


Hãy nêu những biến đổi chính của tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 64 để trả lời. Lời giải chi tiết Sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt, năm 1991 Liên Xô tan rã, tình hình thế giới phát triển theo các xu thế chính sau: – Trật […]

Continue reading


Hãy nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu thế hòa hoãn giữa hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 62 để trả lời. Lời giải chi tiết – Từ đầu thập kỉ 70, xu thế hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện. – Ngày 9/11/1972, CHDC Đức và CHLB Đức đã kí kết hiệp […]

Continue reading