Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 56 để trả lời. Lời giải chi tiết Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu […]

Continue reading


Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 57 SGK Lịch sử 12 Dựa vào bài 8 trong sgk Lịch sử 12 để khái quát lại thành những điểm chung nhất trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Lời giải chi tiết – Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Nhật Bản qua các thời kì […]

Continue reading


Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời. Lời giải chi tiết Những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng bao gồm: –Về chính trị: + Bộ Chỉ huy tối cao […]

Continue reading


Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX ?

Giải bài tập Bài 1 trang 57 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 và suy luận để tìm ra câu trả lời. Lời giải chi tiết Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính của […]

Continue reading


Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời. Lời giải chi tiết Có 6 nhân tố chính đưa đến sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản: – Một là, con người được coi là nhân tố […]

Continue reading


Nêu những nét cơ bản về tình hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 57 để trả lời. Lời giải chi tiết *Về kinh tế: – Từ thập kỉ 90, Nhật Bản bắt đầu bước vào thời kì suy thoái, tuy nhiên Nhật Bản vẫn duy trì là một […]

Continue reading