Trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 bài 7 để trả lời. Lời giải chi tiết – Giai đoạn 1945-1950: Nhiều nước Tây Âu lần lượt gia nhập tổ chức Bắc Đại Tây Dương do Mĩ đứng đầu. Các nước Tây Âu trở lại xâm lược một số […]

Continue reading


Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 52 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 50, 51 để trả lời Lời giải chi tiết – Ngày 18-4-1951, theo đề xuất của Cộng hòa Pháp, 6 nước là Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Lúcxămbua và Bỉ đã thành lập Cộng đồng […]

Continue reading


Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu trong những năm 1973-1991 là gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 49 để trả lời. Lời giải chi tiết Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu về kinh tế và chính trị – xã hội trong những […]

Continue reading


Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới nửa sau thế kỉ XX

Giải bài tập Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 47 – 50 để trả lời. Lời giải chi tiết Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất của thế giới nửa sau thế kỉ XX xuất phát từ những […]

Continue reading


Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1950)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử trang 47 để trả lời Lời giải chi tiết Tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945-1950) có những nét nổi bật sau đây: – Thể chế chính trị: là […]

Continue reading