Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945 – 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 42 và hiểu biểu biết của bản thân để phân tích. Lời giải chi tiết Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973 bao gồm: – Một […]

Continue reading


Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lời Lời giải chi tiết Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn bao gồm: – Bảo đảm an ninh Mĩ với lực […]

Continue reading


Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học – công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết

Giải bài tập Bài 1 trang 46 SGK Lịch sử 12 Dựa vào kiến thức trong sgk Lịch sử 12, kiến thức trên sách báo, tư liệu internet để trả lời. Lời giải chi tiết 1 – Bóng đèn điện  Phát minh ấn tượng này ra đời trong một phòng thí nghiệm nhỏ của Thomas […]

Continue reading