Hãy nêu những ví dụ về việc thực hiện các biện pháp trên – trang 184

Để khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường người ta thường sử dụng các biện pháp như cải tạo đất, tăng cường chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh, làm thủy lợi để điều tiết lượng nước…Em hãy nêu những ví dụ về việc thực hiện các biện pháp trên […]

Continue reading


Các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào – trang 182

Trong ví dụ 2 Song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào? Trả lời Từ đầm nước mới xây dựng biến đổi thành đầm nước có nhiều sinh vật sinh sống, đất ở xung quanh đầm bị sói mòn, lắng […]

Continue reading


Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng – trang 184

Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng sau: Hãy lấy ví dụ minh họa 2 kiểu diễn thế sau. Bảng 4.1 các giai đoạn của diễn thế sinh thái và nguyên nhân của diễn thế Kiểu diễn thế Các giai đoạn của […]

Continue reading