Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 12 Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á. Phương pháp giải – Xem chi tiết Lời giải chi tiết Thời gian Sự kiện 17/8/1945 Inđônêxia tuyên bố độc lập. 2/9/1945 Nước Việt Nam Dân […]

Continue reading


Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.

Giải bài tập Bài 3 trang 35 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 34 để trả lời. Lời giải chi tiết Trong quá trình xây dựng đất nước, nhân dân Ấn Độ đã đạt được những thành tựu chính sau: – Nông nghiệp: nhờ thực hiện “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, từ giữa […]

Continue reading


Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 28 để trả lời. Lời giải chi tiết – Đầu tháng 10/1945, Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. – Ngày 9/11/1953: Pháp […]

Continue reading


Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử trang 81 để trả lời. Lời giải chi tiết *Hoàn cảnh ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN): – Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á bước vào thời kì […]

Continue reading


Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 27 để trả lời. Lời giải chi tiết Những mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975 bao gồm: *Giành chính quyền từ tay Nhật: – Ngày […]

Continue reading