Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật

Đề bài: Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Sinh học 12 Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật. Lời giải chi tiết – Ví dụ về quần thể sinh vật: Quần thể trâu rừng, tập hợp cá chép trong ao. – Ví […]

Continue reading