Nhà văn Nguyễn Tuân khi đọc đến đoạn trích Tức nước vỡ bờ đã cho rằng Ngô Tất Tố: xui người nông dân nổi loạn. Viết đoạn văn nói rõ ý kiến của em

Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, ở thời điểm ra đời của nó, Ngô Tất Tố tuy chưa nhận thức được chân lí cách mạng (vì thế mà chưa chỉ ra được con đường đấu tranh tất yếu của quần chúng bị áp bức) nhưng bằng cảm quan hiện thực mạnh mẽ, nhà văn […]

Continue reading


Qua những hình ảnh tàn bạo của những kẻ : thi hành công vụ” trong đoạn Tức nước vỡ bờ. Em hãy nêu “ hành động phản ứng” của chị Dậu là tất yếu

Đề: Qua những hình ảnh tàn bạo của những kẻ : thi hành công vụ” trong đoạn Tức nước vỡ bờ. Em hãy nêu “ hành động phản ứng” của chị Dậu là tất yếu. Bài làm Hình ảnh tàn bạo của những kẻ “thi hành công vụ ” –     Đặc điểm chung: tàn bạo, […]

Continue reading


Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản trang 34 SGK Ngữ văn 8

I. ĐOẠN VĂN LÀ GÌ? Đọc văn bản Ngô Tất Tố và tác phẩm “Tắt đèn” (trang 40 SGK Ngữ vân 8 tập một) và trả lời các câu hỏi: 1. Văn bản trên gồm ba ý, mỗi ý được viết thành một đoạn văn. 2. Để nhận biết đoạn văn, em thường dựa vào […]

Continue reading


Soạn bài Tức nước vỡ bờ (Trích tắt đèn) trang 28 SGK ngữ văn 8

1. Học sinh đọc kĩ văn bản và phần chú thích trong sách giáo khoa 2. Tình thế của chị Dậu khi bọn tay sai xông vào nhà Trong những ngày sưu thuế ngột ngạt, tai họa luôn lảng vảng rình rập xung quanh những gia đình nghèo thiếu thuế, trong đó có gia đình […]

Continue reading


Luyện tập :Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8 trang 36 Ngữ văn 8

♦ Bải tập 1 Văn bản Ai nhầm có hai ý. Mỗi ý được diễn đạt thành một đoạn văn ♦ Bải tập 2 Phân tích cách trình bày nội dung: Đoạn a: Diễn dịch Đoạn b: Song hành Đoạn c. Song hành ♦ Bải tập 3 Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến […]

Continue reading


Diễn biến tâm lí của chị Dậu trong đoạn trích. Nhận xét về bản chất tính cách của chị

Trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, Ngô Tất Tố đã rất thành công trong việc xáy dựng trước mắt người đọc hình ảnh của chị Dậu chân thực và sinh động giống hệt như thật, ở dây, thái độ của chị Dậu đối với tên cai lệ và người nhà lí trưởng là cả […]

Continue reading


Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu qua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” (tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố)

Run rẩy vừa kề bát cháo đến miệng thì bọn cai lệ, người nhà lý trưởng hùng hổ xông vào định trói anh Dậu giải ra đình, anh hốt hoảng “lăn đùng ra không nói được câu gì”. Trong những lần chống trả lại thế lực đen tối của xã hội, đây là lần chống […]

Continue reading


Hãy tóm tắt văn bản trích Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn của Ngô Tất Tố) trong khoảng 5 câu đến 7 câu, trong đó có sử dụng ít nhất một câu ghép

Anh Dậu vừa ở đình về. Bà hàng xóm sang chơi cho bát gạo. Chị Dậu vừa múc bát cháo lên cho chồng ăn, anh Dậu còn chưa kịp ăn thì tên cai lệ và người nhà lí trưởng xông vào đòi bắt trói. Mặc dầu chi Dầu hết lời van xin, cai lệ vẫn […]

Continue reading