Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập Bài 1 trang 25 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk bài 3 (trang 19-24) để trả lời. Lời giải chi tiết THỜI GIAN SỰ KIỆN 1948 Thành lập Đại hàn Dân quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 10/1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. […]

Continue reading


Khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 19, 20 để liệt kê những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á về kinh tế và chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Lời giải chi tiết Những biến đổi của khu vực Đông […]

Continue reading


Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 24 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 23 để trả lời Lời giải chi tiết * Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc: – Tháng 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi […]

Continue reading


Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 25 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 20 – 24 để trả lời. Lời giải chi tiết THỜI GIAN SỰ KIỆN 1/10/1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới. 1953 – 1957 Thực hiện kế hoạch 5 năm […]

Continue reading


Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập này

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk trang 20, 21 để trả lời. Lời giải chi tiết * Sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: – Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung […]

Continue reading